Svatojánské proudy (západ – proti proudu)

Délka 2 – 4 hodiny.

Vyplutí z doku Davle Marina – říční km 77,80.
Proplutí pod mostem, kde se v roce 1968 natáčel film „Most u Remagenu“. Most byl na sklonku války připraven k demolici vojsky SS. Známky přípravy k odpálení náloží jsou patrné dodnes.
Soutok Vltavy se Sázavou. Krátká projížďka po Sázavě s prohlídkou legendární konce vodácké cesty kolem Pikovic.
Návrat do Vltavy. Plavba podél ostrova se základy benediktinského kláštera sv. Jana Křtitele z roku 999, založeném Boleslavem II.
Prvorepubliková vodácká restaurace Mandát, kterou vedl hledač štěchovického pokladu Helmut Gaensel.
Doplutí do Štěchovic, legendárního místa uložení tzv. štěchovického pokladu. Poklad má údajně obsahovat kromě písemných dokumentů třetí říše, i jantarovou komnatu z Petrohradu.
Proplutí jednou z největších plavebních komor v ČR – Přehradní nádrž Štěchovice, výška 22m. Říční km 84,35.
Prohlídka nejkrásnějšího úseku Vltavy, která je utajená téměř všem, kteří ji neabsolvují na lodi – Svatojánské proudy. Úsek mezi Štěchovickou a Slapskou nádrží (říční km 91,70). Řeka se tu zařezala hluboko do krajiny, aby si v několika meandrech prorazila cestu mezi tvrdými vulkanickými horninami tzv. jílovského pásma. Vzniklo hluboké kaňonovité údolí ozdobené příkrými skalisky. Od roku 1722, kdy byla v blízkosti jedné z říčních skal posazena socha svatého Jana Nepomuckého, se vltavskému údolí mezi Štěchovicemi a Slapy začalo říkat Svatojánské proudy. Jejich divoké vody neopomenul v symfonické básni Vltava zhudebnit Bedřich Smetana.
Návrat do Davle Marina komorou Štěchovice.
Možnost oběda v restauraci Fregata v Měchenicích s přistáním přímo u mola restaurace, nebo v řeckém restaurantu Delphi v Davli s přistáním na molech Davle Marina.